1. Definicje

Najlepsze Wakacje, serwis internetowy i biuro stacjonarne – serwis internetowy dostępny pod adresem www.najlepszewakacje.pl oraz www.pogotowieurlopowe.pl

właściciel serwisu - Najlepsze Wakacje Maja Koladko, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Leszno 38 m 44, 01-175 Warszawa. NIP: 844 186 56 21

użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, niepełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zgodę opiekuna prawnego lub przedstawiciel osoby prawnej.

usługa – nieodpłatne przedstawianie ofert Touroperatorów, które można zakupić w serwisie najlepszewakacje.pl i pogotowieurlopowe.pl, udostępnianie informacji związanych z ofertami takimi jak przewodniki czy poradnik.

 

2. Właściwy regulamin

2.1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług serwisu najlepszewakacje.com i pogotowieurlopowe.pl jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. Zakładając konto użytkownik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu i w pełni je akceptuje.

2.2. Prawo do korzystania z usług serwisu przysługuje jedynie osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczpospolite Polski.

2.3. Usługi świadczone przez Najlepsze Wakacje są bezpłatne. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych usług płatnych w przyszłości.

2.4. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, jakie znajdują się na stronach umieszczonych w serwisie przez użytkowników. Odpowiedzialność za wyżej wymienione treści ponoszą wyłącznie użytkownicy.

2.5. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, praw własności intelektualnej na stronach użytkowników.

2.6. W celu ochrony swojego wizerunku właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów kontrowersyjnych, naruszających poczucie dobrego smaku, zawierających treści erotyczne lub promowanych przez użytkowników z wykorzystaniem technik niezgodnych z etykietą sieciową.

2.7. Materiały zamieszczone poprzez użytkowników, opinie, oceny czy zdjęcia mogą zostać wykorzystane poprzez właściciela serwisu w celach promocyjnych, w innych serwisach, a także w innych rodzajach publikacji.

2.8. Serwis gromadzi dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Użytkownik zakładając konto w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela serwisu, także do celów marketingowych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, edycji i usunięcia danych przekazanych podczas rejestracji konta. W przypadku podania przez użytkownika nieprawdziwych danych osobowych właściciel serwisu może bez żadnego ostrzeżenia usunąć konto użytkownika.

2.9. Podanie adresu poczty elektronicznej podczas rejestracji użytkownika w serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym także korespondencji handlowej od właściciela serwisu i jego partnerów w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.10. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, aby usługi były świadczone na najwyższym poziomie. Nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprawidłowe funkcjonowanie. Użytkownik korzysta z usług serwisu na własną odpowiedzialność. Przerwy w dostawie usługi lub inne błędy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela serwisu.

2.11. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usługi. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

2.12. W przypadku stwierdzenia niepożądanych działań wpływających na pracę serwisu, nieobjętych w niniejszym regulaminie, właściciel może zablokować konto lub część materiałów użytkownika.

2.13. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu skutkuje blokadą, a w konsekwencji usunięciem materiałów/konta użytkownika. W przypadku notorycznego naruszania regulaminu Właściciel ma prawo usunąć konto użytkownika. Decyzje o usunięciu konta użytkownika podejmuje samodzielnie Właściciel serwisu lub osoba przez niego upoważniona. Od decyzji o usunięciu strony lub konta użytkownikowi nie przysługuje odwołanie.

2.14. Obowiązującą wersją regulaminu jest ta,opublikowana na niniejszej stronie. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników, wskazując jedynie datę ostatniej modyfikacji regulaminu.

2.15. Wnioski, uwagi, skargi odnośnie funkcjonowania usług można składać za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.najlepszewakacje.com/index/kontakt , a także listownie na adres właściciela serwisu podany w 1 punkcie regulaminu definicje  niniejszego regulaminu.

2.16. Oferty prezentowane na stronach serwisu najlepszewakacje.com, ekacje.pl nie są ofertą w znaczeniu sprzedażowym wg. kodeksu cywilnego. Informacje jakie są prezentowane na stronach serwisu mogą ulec zmianie w ciągu dnia, więc aby nabyć wybraną wycieczkę lub inny produkt oferowany na stronach serwisu należy sprawdzić jego dostępność korzystając z rezerwacji wstępnej lub infolinii.

 

3. Cena wycieczki turystycznej

3.1. Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności:

a.) opłatę za zakwaterowanie,

b.) opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym),

c.) opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki,

d.) podatki,

e.) opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych,

f.) inne zgodne z opisem wycieczki.

3.2. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Najlepszewakacje.pl nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

3.3. Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za wycieczkę turystyczną może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.

3.4. Każdy z Organizatorów wycieczek turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa danego Organizatora.

3.5. Finalna cena zakupu wycieczki turystycznej nie jest gwarantowana przez Najlepsze Wakacje w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez Najlepsze Wakacje ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.

3.6. Najlepsze Wakacje zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym najlepszewakacje.com, ekacje.pl zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa wycieczki turystycznej.

 

4. Formy płatności

4.1. W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją wycieczki turystycznej, a datą jej rozpoczęcia możliwe są dwa rodzaje płatności za wycieczkę:

- płatność częściowa polegająca na wpłacie tylko niewielkiej zaliczki

- płatność całkowita

4.2. Wpłata zaliczki jest możliwa zwyczajowo na ok. 40 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki turystycznej, ale zasady te są każdorazowo regulowane przez każdego organizatora. Szczegółowych informacji na ten temat udzielą Państwu zawsze Doradcy Najlepsze Wakacje

4.3. Przy wpłacie zaliczki, Doradcy Najlepsze Wakacje udzielą Państwu również szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.

4.4. W Najlepsze Wakacje mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

Przelew bankowy

Przelew internetowy

Karta kredytowa

Wpłata gotówkowa

 

Płatność przelewem bankowym

4.4.1. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto:

 

Najlepsze Wakacje

mBank,  Bankowość Detaliczna BRE Banku SA

02 1140 2004 0000 3202 4456 8463

Wpłata na konto wskazane w rezerwacji przyspiesza identyfikację Państwa wpłat.

 

4.4.2. Wypełniając druk przelewu, w tytule przelewu wpisują Państwo następujące dane: imię i nazwisko osoby zamawiającej, nazwa hotelu i data wylotu, nr rezerwacji (jesli istnieje)

4.4.3. Potwierdzenie przelewu należy przesłać faxem pod numer: 22 242 89 59 lub drogą elektroniczną na adres email rezerwacje@najlepszewakacje.com

4.4.4. Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym przez Doradcę Najlepsze Wakacje. W przypadku ofert last minute które cieszą się ogromnym powodzeniem prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty

4.4.5. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i przekazane zostanie stosownym organom ścigania.

 

Płatność przelewem internetowym

4.4.6. Rozliczenia transakcji e-przelewem dokonujemy za pośrednictwem bezpiecznego systemu transakcji DOTPAY. Wybierając płatność przelewem internetowym zostaną Państwo przeniesieni (po kliknięciu w link wysłany mailem na adres wskazany w Formularzu lub ze strony http://najlepszewakacje.com/index/dotpay ) do strony logowania danego banku, gdzie należy standardowo zalogować się do swojego konta.

4.4.7. Po zalogowaniu się, zostaną Państwo przekierowani do wypełnionego formularza przelewu. Po potwierdzeniu przelewu według zasad danego banku, przelew elektroniczny zostanie zlecony.

4.4.8. Po dokonaniu poprawnej autoryzacji przelewu i płatności za wycieczkę zarezerwowaną w najlepszewakacje.com, pogotowieurlopowe.pl, bank blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowany wyjazd. Czynność ta jest niezależna od Najlepsze Wakacje.

4.4.9. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na koncie bankowym, nie dochodzi do zakupu wycieczki turystycznej.

 

Płatność kartą kredytową

4.4.10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową dokonujemy za pośrednictwem bezpiecznego systemu transakcji DOTPAY. Dokonując rezerwacji przez Internetowy System Rezerwacji zostaniecie Państwo przekierowani do bezpiecznego systemu autoryzacji kart kredytowych, umożliwiającego zapłatę kartą kredytową.

W Punkcie Obsługi Klienta płatność kartą kredytową jest realizowana przez tradycyjny terminal POLCARD

4.4.11. Płatności kartą kredytową może dokonać właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia w celu opłacenia wycieczki turystycznej jest w świetle prawa przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy Art. 278. § 1. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez Najlepsze Wakacje odpowiednim organom ścigania.

4.4.12. Wpisując dane karty kredytowej wyrażają Państwo zgodę na autoryzację karty do wysokości należności za wycieczkę turystyczną. Autoryzacja nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji.

4.4.13. Do poprawnej autoryzacji karty kredytowej, niezbędne jest podanie przez Państwa następujących danych dotyczących karty kredytowej:

a.) rodzaju karty kredytowej

b.) numeru karty kredytowej

c.) nazwiska i imienia posiadacza karty

d.) daty ważności karty kredytowej

e.) kodu CVV2/CVC2 (znajdującego się na odwrocie karty płatniczej. Są to trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu).

4.4.14. Autoryzacja transakcji dokonywana jest przez centrum autoryzacyjne POLCARD przy współpracy z bankiem, który wydał kartę. Autoryzacja karty kredytowej jest całkowicie bezpieczna i polega na przesłaniu zaszyfrowanych danych karty do centrum autoryzacyjnego POLCARD Najlepsze Wakacje nie ma dostępu i nie gromadzi danych dotyczących kart kredytowych, którymi dokonywane są zapłaty za rezerwacje.

4.4.15. Po dokonaniu autoryzacji płatności za wycieczki zakupione w najlepszewakacje.com, pogotowieurlopowe.pl, bank, wystawca karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowany wyjazd. Czynność ta jest niezależna od Najlepsze Wakacje

 

Płatność gotówką

4.4.16. Wpłat gotówkowych można dokonywać w Punktach Obsługi Klienta Najlepsze Wakacje, których adresy znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

www.najlepszewakacje.pl/kontakt

5. Odstąpienie przez Klienta od umowy, zmiana rezerwacji, zmiana zgłoszonych uczestników

5.1 Każdy uczestnik podróży może w każdym momencie przed rozpoczęciem podróży odstąpić od zawartej przy udziale B.P. Najlepsze Wakacje umowy. Ewentualne opłaty z tytułu odstąpienia od rezerwacji każdorazowo wynikają z Ogólnych Warunków Podróżowania i Płatności danego organizatora podróży. Warunki odstąpienia od umowy dostępne są, jako integralna część Warunków Podróżowania i Płatności, przed każdą rezerwacją w formularzu zgłoszeniowym. Odstąpienie od umowy oraz zmiana rezerwacji podróży mogą być zrealizowane wyłącznie przy udziale Najlepsze Wakacje. Wiążącym terminem odstąpienia przez Klienta od umowy jest data otrzymania przez Najlepsze Wakacje pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Rezygnacje przekazywane ustnie i telefonicznie nie będą uznawane za wiążące.

5.2 B.P. Najlepsze Wakacje informuje, że jeżeli na życzenia klienta będą podejmowane po zawarciu umowy, zmiany w odniesieniu do terminu podróży, jej celu, miejsca rozpoczęcia podróży, zakwaterowania oraz rodzaju transportu (zmiana rezerwacji), to organizator podróży pobiera opłatę z tytułu zmiany rezerwacji od każdego podróżnego. Zmiana rezerwacji usługi, w której uczestniczy Najlepsze Wakacje, następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Podróżowania i Płatności danego organizatora Opłaty z tytułu zmiany lub odstąpienia od rezerwacji podane są w warunkach uczestnictwa oraz w opisach taryf danego przewoźnika lotniczego . Zwrot kosztów z tytułu nie odbytych lotów w przypadku podróży lotniczych jest uzależniony od przewoźnika oraz zastosowanej taryfy biletowej.

5.3 W przypadku podróży pakietowych (w tym podróży Last Minute) obowiązują Ogólne Warunki Podróżowania i Płatności danego organizatora podróży, które dostępne są przed każdą rezerwacją i które rezerwujący musi jednoznacznie zatwierdzić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rezerwacyjnym.

5.4. W przypadku rezerwacji ofert „tylko hotel” obowiązują uregulowania obowiązujące w danym hotelu lub uregulowania pośredniczącego organizatora podróży.

5.5 W przypadku wynajmu samochodów obowiązują szczególne warunki rezerwacji i wynajmu samochodów podawane zawsze przez firmę wynajmującą lub pośrednika.

5.6 W przypadku rezerwacji i wynajmu mieszkań / domków letniskowych obowiązują tu szczególne warunki handlowe danego oferenta.

5.7 W przypadku lotów specjalnych i charterowych obowiązują ogólne warunki handlowe danego organizatora podróży / danego towarzystwa lotniczego, dostępne w procesie rezerwacji, z którymi rezerwujący ma obowiązek zapoznać się przed dokonaniem rezerwacji i które rezerwujący musi zatwierdzić. Wszystkie loty specjalne i charterowe muszą zostać potwierdzone zwrotnie przez klienta najpóźniej 48 godzin przez lotem powrotnym w danym towarzystwie lotniczym lub u organizatora. Jeżeli niniejsze potwierdzenie powrotu nie ma miejsca, Najlepsze Wakacje nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną anulację rezerwacji lub odmowę przyjęcia pasażera na pokład samolotu.

5.8 O ile zastosowana w rezerwacji taryfa lotnicza na to pozwala, Klient może wskazać osobę trzecią, która wyruszy w podróż zamiast niego. Powstałe z tego tytułu koszty dodatkowe obciążają Klienta. Wysokość kosztów dodatkowych ustalana jest zawsze przez usługodawcę i może zmieniać się w sposób znaczny w zależności od zbliżającego się terminu wyjazdu, zastosowanej taryfy, wybranego przewoźnika oraz rodzaju połączenia (przelot rejsowy, czarterowy).

 

6. Reklamacje

6.1 Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Usługodawcy.

6.2 Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy

6.3 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę

6.4 Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa

6.5 O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację

 

7. Usługi, z których nie skorzystano

Jeżeli podróżujący nie skorzysta z poszczególnych usług podróży ze względu na wcześniejszy powrót lub z innych ważnych przyczyn, to organizator podróży lub usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podróży. Polecamy zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia podróży.

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500